Firma Montabert: historie | Staves s.r.o.

Montabert historie aneb Výkon, kvalita, inovace

Francouzská firma Montabert byla založena v roce 1929. Její oblastí je vývoj a výroba strojů pro těžební odvětví, stavebnictví a demolice. Montabert zaujímá na světovém trhu velmi významné místo, především proto, že představuje technickou špičku. Úsilí ve vývoji výrobků Montabert je nasměrováno ke zvyšování účinnosti, životnosti a spolehlivosti. Základem jejich úspěchu je prvotřídní výzkumné a vývojové oddělení, kontrola jakosti a kvality, provádění zkoušek spolehlivosti a životnosti a špičková technologie výroby včetně precizního tepelného zpracování.

Dnešním sortimentem Montabertu jsou hydraulická kladiva, pneumatická kladiva a lomové vrtačky.

Hydraulická kladiva

Největším výrobním odvětvím jsou hydraulická kladiva, v němž zaujímá ve světě vůdčí pozici, zejména pro svou mimořádně vysokou úroveň technických a výkonových parametrů, a pro originalitu koncepčních a technických řešení. Montabert je např. autorem principu a prvním výrobcem hydraulického kladiva (1969) s membránovým bezúdržbovým akumulátorem, jež po ukončení patentové ochrany nyní užívá stále větší počet výrobců. Principem akumulátoru je oddělení prostoru s dusíkem od prostoru s olejem membránou, která zamezuje jakémukoliv úniku dusíku z akumulátoru, takže nemůže dojít ke snížení výkonnosti kladiva. U kladiv, kde není membránový akumulátor a dusík je přímo ve styku s pístem, dochází během provozu k únikům dusíku kolem těsnění pístu. Následkem toho klesá tlak dusíku a klesá také výkon kladiva. Proto je nutno pravidelně měřit tlak dusíku a doplňovat jej na předepsaný tlak.

Některé prvky kladiv Montabert nebyly ostatními výrobci doposud rovnocenně technicky vyřešeny a uplatněny, a tak zůstávají pouze předností kladiv Montabert. Jsou to například:

• plně automatický variabilní systém patentovaný firmou Montabert - podstatou tohoto systému je, že reguluje jak frekvenci, tak i energii podle tvrdosti materiálu a přesně přizpůsobuje délku úderu pístu okamžitým podmínkám. Každý typ materiálu totiž vyžaduje jiný poměr frekvence a energie úderu. Montabert je tak použitelný pro všechny typy materiálu a ve smíšených podmínkách pracuje efektivněji než kladiva s konstantní energií úderu.

• systém Optipower - zachování energie, která přichází od materiálu zpět do kladiva. Tato energie je uložena do akumulátoru a následně přidána do dalšího úderu pístu, takže umožní zvýšit výkon právě tehdy, když je to nutné, tedy pro tvrdé materiály.

• uchycení nástroje v kladivu, tzv. TPS systém. Charakteristické pro tento systém jsou zajišťovací čepy sloužící pouze pro uchycení nástroje uvnitř kladiv, které jsou tedy méně opotřebovávány a torzní síly působící na nástroj jsou přenášeny vrchním pouzdrem. Předejde se tak opotřebení nástroje v prostoru zajišťovacích čepů a jeho předčasnému zlomení.

 

Protože cílem Montabertu je určovat trendy dalšího technického vývoje v oboru, můžeme se jistě brzy těšit na zajímavé novinky, z nichž některé budou vystaveny již na světové výstavě Bauma 2019.