Revize stavebních strojů | Staves s.r.o.

Revize stavebních strojů

Revize strojů

Revizní samolepka na stavební stroje

Provádíme kontrolní prohlídky – revizní prohlídky – stavebních strojů a manipulační techniky podle současné legislativy. Jedná se o nařízení vlády č. 378/2001 (§4, odst. 2), zákon 309/2006 Sb. (§4, odst. 1) a zákon 262/2006 Sb. (§102, odst. 3). Podle této legislativy musí mít každý výrobní prostředek jedenkrát ročně, pokud není stanoveno jinak, provedenu kontrolní prohlídku, aby byl zjištěn jeho aktuální technický stav a odhalena případná rizika pro bezpečnost provozu.

Průběh technické kontroly:

  • Revizní prohlídku provede náš technik přímo na vašem pracovišti.
  • Na základě této prohlídky vám vystavíme protokol z revizní prohlídky, který vyžadují kontrolní orgány bezpečnosti práce a který je požadován i při vzniku havarijní či pojistné události či dopravní nehody.

Příklady stavebních a manipulačních strojů, u kterých provádíme odborné revize:

  • rýpadla, rypadlo-nakladače
  • kolové, pásové a smykem řízené nakladače
  • teleskopické manipulátory
  • dumpery, gradery a dozery