Ochrana oznamovatelů | Staves s.r.o.

Když potřebujete stavební stroje s perfektním servisem.
Na víkend. Na půl roku. Napořád.

Máte dotaz? Volejte 585 312 444
nebo nám na sebe nechte kontakt. Ozveme se.

Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

Společnost Staves s.r.o. tímto poskytuje následující informace podle § 9, odst. 2, písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Osoba, která je zaměstnancem společnosti a nebo vykonávala nebo vykonává ve společnosti odbornou praxi nebo stáž, je dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů,
oprávněna podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž u Povinného subjektu (společnost Staves s.r.o.) došlo nebo má dojít, a to následujícím způsobem:

1.	telefonicky na tel. linku: (+420) 724 020 100;
2. e-mailem na adresu: oznameni@staves.cz;
3. osobně na žádost oznamovatele; přijetí oznámení osobně umožní příslušná osoba určená Povinným subjektem nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádá; nebo
4. vůči Ministerstvu spravedlnosti.

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost.

Příslušná osoba:
Lenka Píchová
tel. č.: (+420) 724 020 100
e-mail: oznameni@staves.cz