Školení strojníků a vydání průkazu strojníka | Staves s.r.o.

Když potřebujete stavební stroje s perfektním servisem.
Na víkend. Na půl roku. Napořád.

Máte dotaz? Volejte 585 312 444
nebo nám na sebe nechte kontakt. Ozveme se.

Školení strojníků a dělnických profesí, vydávání průkazu strojníka

Pracovníci obsluhující stroje a zařízení musí být podle platné legislativy pro tuto činnost zaškoleni. Pro obsluhu stavebních strojů platí vyhláška 77/65 Sb. a proškolené obsluhy těchto strojů obdrží jako doklad o dosažené kvalifikaci strojnický průkaz, vydaný ministerstvem průmyslu po absolvování strojnického kurzu v našem certifikovaném školícím centru. Pro obsluhu ostatních strojů platí obecné předpisy, např. nařízení vlády 378/2001 Sb. a dále předpisy pro konkrétní skupiny strojů. Nepoužívají se zde strojnické průkazy a oprávnění je poskytováno většinou ve formě potvrzení o absolvování kurzu.

Doporučujeme našim partnerům, aby nepodceňovali riziko vzniklé obsluhou stroje nezaškolenou obsluhou a přihlásili svoje pracovníky do našich kurzů.

Dokumenty ke stažení

Pravidla týkající se praxe, zkoušek a vydávání oprávnění pro strojnické profese a obsluhu techniky upravuje stále platná vyhláška č. 77/1965 Sb. Zde najdete aktuální znění vyhlášky na portálu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Stáhnout

Vyhláška 77_1965 Sb.

PDF, 58 kB

Datum vytvoření: 09/2015

Stáhnout

Přehled skupin strojů ve vyhlášce 77/65 Sb.

PDF, 182 kB

Stroje, pro jejichž obsluhu je nutné oprávnění (strojnický průkaz). Popis kategorií, skupin a podskupin (omezení).

Stáhnout

Přihláška k odborné zkoušce

PDF, 237 kB

Formulář pro vyplnění

Stáhnout

Potvrzení souhlasu k provádění odborného výcviku

PDF, 947 kB

Potvrzení Ministerstva průmyslu a obchodu

Stáhnout

Výpis ze Živnostenského rejstříku

PDF, 796 kB

Výpis ze Živnostenského rejstříku