Získání průkazu strojníka | Staves s.r.o.

Postup pro získání průkazu strojníka

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ PRŮKAZU STROJNÍKA

Pro úspěšné absolvování kurzu obsluhy stavebních strojů dle vyhlášky 77/65 Sb. je třeba, aby uchazeč splňoval tyto náležitosti:

 • dosáhl věku 18 let
 • byl tělesně a duševně schopný k obsluze stavebních strojů
 • absolvoval předepsaný výcvik
 • prokázal zkouškou odbornou způsobilost

Další informace:
Samostatně obsluhovat stroje pro zemní a jiné stavební práce ve smyslu vyhlášky č. 77/1965 Sb. může osoba, která vlastní průkaz strojníka s příslušným oprávněním, byla na stroji prakticky zacvičena a seznámena s jeho návodem k obsluze. K obsluze strojů se schválenou technickou způsobilostí k provozu na pozemních komunikacích musí vlastnit též řidičský průkaz skupiny “T” nebo “C”, do 3500 kg maximální přípustné hmotnosti stroje postačí “B”.

JAK POSTUPOVAT

 • Přihlásit se do základního nebo sloučeného kurzu v našem akreditovaném zařízení. Aktuální nabídka kurzů je k dispozici zde.
 • Vyplnit „Přihlášku k odborné zkoušce“, což je speciální tiskopis Ministerstva průmyslu a obchodu (níže ke stažení).
 • Pořídit fotografii formátu 35×45 mm (jako na pas či občanský průkaz) a přiložit ji k Přihlášce k odborné zkoušce.
 • Absolvovat před zahájením kurzu předběžnou praxi pod dohledem zkušeného strojníka na stroji té skupiny, na kterou chceme mít strojnický průkaz, a mít o tom v Přihlášce k odborné zkoušce potvrzení. Délka předběžné praxe je:
  • základní kurz: 400 hodin
  • sloučený kurz (na rypadlo-nakladače): 450 hodin
  • rozšiřovací kurz: 200 hodin
 • Zajistit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti do Přihlášky. Potvrzení lékaře nesmí být starší než půl roku od data zahájení kurzu.
 • Dostavit se s vyplněnou Přihláškou k odborné zkoušce v den zahájení kurzu a celý kurz absolvovat.
 • Dostavit se s občanským průkazem a s potřebnými znalostmi k závěrečné zkoušce před komisi zkušebních komisařů jmenovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Níže naleznete potřebné soubory ke stažení:

 • seznam strojů, pro které lze získat průkaz strojníka
 • formulář Přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti
NABÍDKA KURZŮ
V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat, rádi vám poradíme.
Stáhnout

Seznam strojů, pro které je nutné oprávnění

PDF, 182 kB
Stáhnout

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti

PDF, 142 kB