Skupiny strojů dle vyhlášky 77/1965 Sb. | Staves s.r.o.

Když potřebujete stavební stroje s perfektním servisem.
Na víkend. Na půl roku. Napořád.

Máte dotaz? Volejte 585 312 444
nebo nám na sebe nechte kontakt. Ozveme se.

Skupiny strojů dle vyhlášky 77/1965 Sb.

SKUPINY STROJŮ
KATEGORIE SKUPINA PODSKUPINA, NEBOLI OMEZENÍ
ČÍSLO NÁZEV ČÍSLO NÁZEV
I.
ZEMNÍ STROJE

1 dozery a traktory kolové
2 dozery a traktory pásové
3 speciální tahače s dumperem
4 lopatová rýpadla pásová, kolová, automobilní a kolová, samohybná, mikrorýpadla
5 korečková rýpadla
6 rýhovače pásové, kolové
7 nakladače pásové, kolové
8 autogrejdry
9 skrejpry
10 skrejpry s pásovým tahačem
11 truboukladače
12 silniční válce vedené válce
13 lokomotivy úzkorozchodné
14 sněhové frézy traktorové
15 kompresory
16 elektrocentrály
17 vrtné soupravy
18 stroje pro zakládání pro vrtané piloty, beranidla a vytahovače
II. BETONÁŘSKÉ STROJE 19 přepravníky betonu (mixy)
20 čerpadla betonu
21 betonárny
III. ŽIVIČÁŘSKÉ STROJE 22 obalovny živičných směsí
23 finišery živic, betonových směsí
IV. PŘEDPÍNACÍ STROJE 24 napínací zařízení
25 injektážní zařízení

Vysvětlení

Podle vyhlášky 77/65 sb. Jsou stavební stroje rozděleny do těchto kategorií a skupin. Vzdělávací kurz pro získání strojnického průkazu lze vždy absolvovat pouze na jednu vybranou skupinu strojů, tento kurz je kurzem základním.

Potřebuje-li uchazeč mající strojnický průkaz na určitou skupinu strojů pracovat se strojem jiné skupiny, musí se přihlásit do kurzu rozšiřovacího, kde získá oprávnění na další skupinu.

Jestliže uchazeč nemá praxi na stroji určité podskupiny, nebo má omezení dané řidičským průkazem, který je pouze skupiny B, obdrží strojnický průkaz na danou skupinu strojů s omezením na určitou podskupinu. Jestliže následně vlastník strojnického průkazu na skupinu stroje „s omezením“, si doplní praxi na stroji s podvozkem další podskupiny, nebo jestliže získá řidičský průkaz pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 t, může se přihlásit do rozšiřovacího kurzu a získat oprávnění na celou skupinu, bez omezení.

V roce 2012 byla zavedena možnost získat strojnický průkaz na dvě skupiny současně a to na rypadla a nakladače tak aby uchazeč získal možnost v jednom kurzu obsluhovat stroj rypadlo-nakladač, v naší nabídce je tento kurz uveden jak „sdružený“ protože sdružuje dvě skupiny současně.