Třídicí a drticí lopaty | Bazar Staves | Staves s.r.o.

Třídicí a drticí lopaty ALLU

Třídicí a drticí lopaty ALLU

ALLU lopata se připojuje jako přídavné zařízení na nakladač nebo rypadlo a je poháněna z jeho hydraulického okruhu. Umožňuje třídit, drtit, míchat a provzdušňovat rozličné materiály. Nejčastějšími aplikacemi jsou: rekultivace zemin, zpracování výkopku na obsypový materiál při pokládce potrubí, stabilizace zeminy pro zahrnutí výkopu, kompostování bio-odpadů, kalů, provzdušňování kompostu, drcení kůry a dřevního odpadu, míchání substrátů, neutralizace kontaminovaných zemin, drcení asfaltu, třídění stavební sutě, drcení skla, soli, vápence, křídy, slinku, škváry, uhlí, zmrzlé zeminy a jiné. Konfigurace pracovních bubnů je volena dle požadované aplikace. ALLU lopaty se nabízejí pro stroje o hmotnosti od 1 do 40 tun a v objemech od 0,4 do 4,5 m3 (při použití přídavných bočnic až do cca 6 m3).

Třídění, drcení, míchání, provzdušňování a nakládání materiálu probíhá v jednom kroku otáčejícími se diskovými hřídeli osazenými noži, které umožňují zpracování materiálů i o značné vlhkosti, aniž by došlo k zalepování a ucpávání lopaty. Materiál je rychle přetřízen, podrcen a připraven pro další zpracování. Velikost výsledné frakce závisí na zvolené rozteči pracovních bubnů, na nichž jsou umístěny drticí nože. Frakci výstupu lze případně dále ovlivnit použitím přídavných drticích tyčí, případně sít.

Výraznou předností ALLU lopat je jejich mobilita a minimální nároky na stav podloží. Mohou být velmi jednoduše a rychle transportovány na místo nasazení a umožňují práci všude, kde se dokáže pohybovat nakladač či rypadlo.

Významný je rovněž fakt, že na rozdíl od jiných zařízení nehrozí u třídicí a drticí lopaty ALLU žádné nebezpečí poškození při vniknutí kamene nebo zbytků nejrůznějších ocelových profilů, které mohou být díky reverznímu chodu uvolněny, aniž by musel strojník vystoupit z kabiny stroje.

Široká řada lopat ALLU umožňuje najít vhodný typ lopaty pro zpracování nejrůznějších materiálů a pro připojení na všechny běžné stroje. Připojením ALLU na zemní stroj vznikne účinné drtící a třídící zařízení. Pak není nutné používat drahé speciální stroje.