Údržba strojů Kubota | Staves s.r.o.

Když potřebujete stavební stroje s perfektním servisem.
Na víkend. Na půl roku. Napořád.

Máte dotaz? Volejte 585 312 444
nebo nám na sebe nechte kontakt. Ozveme se.

Údržba strojů Kubota

Kvalita údržby stroje má velký vliv na jeho životnost a jeho provozní náklady. Vyvážený systém údržby, tedy systém jednoduchý, ale dostatečně pečlivý, může uspořit majiteli stroje nemalé prostředky. Kubota, jako každý jiný výrobce, má systém údržby zpracovaný v návodu k obsluze. Nevýhodou těchto návodů je jejich obsažnost, menší přehlednost a ztráta srozumitelnosti daná překlady do mnoha jazyků. My jsme se zaměřili na rozpis údržby tak, aby byl co nejjednodušší, nejpřehlednější a obsahoval všechny potřebné prvky. Pro každý typ stroje jsme takto vytvořili dva rozpisy údržeb - jeden pro uživatele a druhý pro odborný servis:

1. Údržba prováděná uživatelem

 • denní údržba: nenáročná údržba sestávající z kontroly a promazání (tuto údržbu provádí strojník)
 • údržba cyklická po 100 mh: méně náročná údržba (tuto údržbu může provádět kvalitní strojník nebo mechanik uživatelské firmy)

  2. Údržba prováděná odborným servisem

  • údržba cyklická po 500 mh: náročná údržba vyžadující speciální znalosti a vybavení (doporučujeme, aby tuto údržbu dělal jen vyškolený mechanik autorizovaného servisu)
  • údržba prováděná u nového stroje pouze jedenkrát zpravidla po 250 mh: tuto údržbu Vám v záruce provedeme za zvýhodněnou cenu zároveň s prohlídkou stroje a kontrolou Vaší péče o stroj

  (Periodická neboli cyklická údržba je prováděna v pravidelných cyklech podle proběhu motohodin uveřejněných na počítadle motohodin na informačním panelu stroje, nebo v časových cyklech.)

   

  Jak je vidět u periodické údržby, používáme pouze tři intervaly - denně, po 100mh a po 500 mh. V rámci intervalu 500 mh jsou některé prvky údržby, které používají diagnostických metod k rozhodování, zda provést výkon údržby tento nebo až příští interval. Jedná se například o výměnu hydraulického oleje, kdy správný interval výměny oleje velmi závisí na provozních podmínkách stroje a na použití různých přídavných zařízení. Při použití diagnostiky měníme olej právě, když je potřeba.

  Provádění údržby naším odborným servisem je pro uživatele povinné v době záruky a po záruce náš servis velmi doporučujeme. Objedná-li uživatel provedení údržby u nás i po skončení záruky, má jistotu, že dostanete kvalitní značkové komponenty s kvalitně provedenou montáží za dobrou a dopředu známou cenu.

  Aby uživatel stroje znal cenu údržby dopředu, máme pro každý typ stroje údržbu zkalkulovánu včetně materiálu a uvedenu ve vedlejším listu.

  Pokud nás uživatel na periodickou údržbu objednává pravidelně, sledujeme technický stav stroje, a tak jsme schopni doporučovat takovou péči, aby stroj sloužil co nejlépe. Z každé námi prováděné údržby, předáme uživateli protokol, ze kterého je uvidět, jaké prvky údržby jsme provedli, jaký materiál použili a jaký je stav jednotlivých částí stroje.

   

  Pro snadnější sledování průběhu motohodin a objednávání údržby mají nové stroje Kubota svůj informační panel vybaven symbolem maticového klíče, který je nastaven tak, že každých 500 mh se symbol klíče rozsvítí, uživatel objedná servisní údržbu a servisní technik po provedené údržbě klíček deaktivuje. 

  Pro snazší objednávání servisního zásahu jsme vytvořili objednací formulář uvedený na vedlejším listu. Tento formulář, prosím, vždy na objednání servisu použijte. 

  Přílohy ke stažení:

  Stáhnout

  Záruční list Kubota

  PDF, 1 839 kB
  Stáhnout

  Systém údržby strojů Kubota

  PDF, 96 kB