Opakovaná školení strojníků | Staves s.r.o.

Když potřebujete stavební stroje s perfektním servisem.
Na víkend. Na půl roku. Napořád.

Máte dotaz? Volejte 585 312 444
nebo nám na sebe nechte kontakt. Ozveme se.

Povinná opakovaná školení strojníků - školení pro držitele strojnického průkazu

Je-li obsluha stroje proškolena v základním kurzu k obsluze daného stroje, je oprávněna stroj obsluhovat. Toto oprávnění však neplatí stále. Zákon č. 262/2006 Sb. vyžaduje, aby obsluha stroje byla v pravidelných intervalech přeškolována, k čemuž slouží opakovací kurz.

Dříve byl interval opakovacího kurzu u obsluh stavebních strojů pevně stanoven na dva roky, nyní je stanovení intervalu opakovaného školení přeneseno na provozovatele stroje. Provozovatel stroje musí vyhodnotit rizika plynoucí z provozu stroje v jeho podmínkách a stanovit odpovídající interval opakovaného školení. Stále se však má obecně za to, že interval opakovaného školení by měl být zhruba dva roky. Pokud by provozovatel stanovil příliš dlouhý interval opakovaného školení, vystavuje se riziku, že v případě nehody by tento interval mohl být napadnut vyšetřujícími orgány jako neúměrně dlouhý. Doporučujeme tedy dodržovat interval opakovaného školení 2 roky.

Dokladem o absolvování opakovacího kurzu je potvrzení, které k tomuto účelu vydáváme každému absolventu. Dříve se prováděl záznam o provedení opakovaného školení do kupónu uloženého ve strojnickém průkazu. Nové strojnické průkazy ve formátu kreditní karty už kupón neobsahují.

JAK POSTUPOVAT

  • Přihlaste se do opakovaného školení pořádaného naší firmou.
  • Absolvujte vybraný kurz.
NABÍDKA KURZŮ
Pokud jste nenalezli školení podle svých potřeb, neváhejte nás kontaktovat.