Přídavná zařízení | Staves s.r.o.

Přídavná zařízení

Staves dodává přídavná zařízení pro manipulaci, zemní práce, demolice, třídění a druhotné zpracování materiálů, komunální služby a další účely. Hydraulická přídavná zařízení se připojují na nosič, kterým může být například nakladač, rýpadlo, teleskopický manipulátor, traktor či nákladní vozidlo s hydraulickou rukou. Podle typu daného zařízení pak lze vykonávat specifickou činnost – například demoliční, třídicí, rozrušovací nebo úklidové práce. Přídavná zařízení se uchycují na výložník stroje pomocí různých typů upínačů a adaptérů. Kompatibilitu přídavného zařízení a nosiče určuje řada parametrů, především pak jejich hmotnost a vlastnosti hydraulického systému.